L’ús Social De Les Tecnologies De La Informació Geogràfica Aplicades A La Web Mòbil

L’ús social de les Tecnologies de la Informació Geogràfica aplicades a la web mòbil
View more...
   EMBED

Share

Preview only show first 6 pages with water mark for full document please download

Transcript

Juan Aguilar Serrano Francesc Boix Ricart László Olasz Ambit L·ús social de les Tecnologies de la Informació Geogràfica aplicades a la web mòbil Comencem Neogeografia depèn de la TECNOLOGIA Serveixen per a geoposicionar la informació ... MIC - 2010 Geoposicionar la informació GNSS ² Sistema Global de Navegació per Satèl lit Sistemes actuals GPS GLONASS En desenvolupament GALILEO COMPASS BEIDOU QZASS IRNSS MIC - 2010 Concretem Neogeografia depèn de la TECNOLOGIA Serveixen per tractar la informació ... MIC - 2010 Tractar la informació TIG - Tecnologies de la Informació Geogràfica MAQUINARI Receptors GNSS Servidors de mapes obtenen emmagatzemen DADES GEOGRÀFIQUES MIC - 2010 Tractar la informació TIG - Tecnologies de la Informació Geogràfica PROGRAMARI eines que serveixen manipulen analitzen representen DADES GEOGRÀFIQUES MIC - 2010 Tractar la informació TIG - Tecnologies de la Informació Geogràfica PROCEDIMENTS DADES GEOGRÀFIQUES Tipus de dades Alfanumèriques Gràfiques Tractament de dades Analitzar Emmagatzemar Manipular Visualitzar MIC - 2010 Concretem Neogeografia depèn de la TECNOLOGIA Serveixen per interactuar amb Internet ... MIC - 2010 Interactuar amb Internet Web Mòbil MAQUINARI Dispositius mòbils Avantatges Mobilitat Immediatesa Limitacions Mida Capacitat Energia MIC - 2010 Interactuar amb Internet Web Mòbil PROGRAMARI que ens permet Tipus de dades visualitzar manipular Limitacions DADES WEB MIC - 2010 Interactuar amb Internet Web Mòbil PROCEDIMENTS DADES WEB Tipus de dades Web Lleugers Tractament de dades Web Manipular Visualitzar MIC - 2010 Concloem Neogeografia depèn de la TECNOLOGIA Ens proporciona ... MIC - 2010 La Neogeografia ens proporciona DADES GEOGRÀFIQUES DADES WEB PROGRAMARI Georeferenciar fotografies Visualitzar mapes i planificar rutes Compartir rutes amb traces de GPS Compartir la pròpia localització MIC - 2010 Juan Aguilar Serrano Francesc Boix Ricart László Olasz Ambit Música Above the clouds (p.a.p.)